Select Page

چندین فنجان چای و شکستگی‌های کمتر در زنان سالمند

چندین فنجان چای و شکستگی‌های کمتر در زنان سالمند

نوشیدن چندین فنجان چای سیاه، سبز یا چای‌های دیگر همراه با شیر یا بدون شیر باعث بروز شکستگی‌های کمتر در نواحی استخوانی زنان مسن می‌شود.
در مطالعه‌ای توسط محققان دانشگاهاسترالیاغربی بیش از ۱۰۰۰ زن مسن در طرحی با عنوان کاهش میزان شکستگی استخوان در مقابل دریافت کلسیم شرکت کردند.
آنهایی که حداقل سه فنجانچایمی‌نوشیدند ۳۴درصد کمتر دچار مشکلات جدی از جملهپوکی استخوانمرتبط با شکنندگی و ۴۲ درصد کمتر دچار ریسک شکستگی لگن در مقایسه با زنانی که به ندرت چای می‌نوشیدند، بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان در حدود ۷۵ ساله بود.
دکتر «ریچارد ال پرینس» از دانشگاه استرالیا غربی در این باره می گوید: مطالعات قبلی از جمله مطالعات خود ما، نشان می‌دهد که چای، منبع اصلی غذایی فلاوونوئیدها (مولکولهای پلیمرهای مصنوعی قابل حل روی ساختار استخوانی) است.
توصیه این مطالعه این است که نوشیدن چند فنجان چای برای جلوگیری از شکستگی بالا در زنان سالخورده مفید است.
زنان تحت مطالعه به سه دسته تقسیم شدند: آنهایی که تا یک فنجان چای در هفته می‌نوشیدند، آنهایی که یک فنجان تا سه فنجان چای در یک روز می‌نوشیدند و آنهایی که بیش از ۳ فنجان چای می‌نوشیدند.
زنانی که فلاوونوئید بیشتری دریافت می‌کردند در معرض خطر کمتر شکستگی قرار داشتند. اما فرق نوشیدن یک تا سه فنجان چای در مقایسه با نوشیدن یک فنجان چای چندان قابل توجه نیست.

About The Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات