Select Page

ف‍اصله بین وعده غذایی با ورزش چقدر باشد بهتر است؟

ف‍اصله بین وعده غذایی با ورزش چقدر باشد بهتر است؟

ف‍اصله بین وعده غذایی با ورزش چقدر باشد بهتر است؟
اگر می خواهید بعد از صبحانه ورزش کنید، حداقل یک ساعت فاصله زمانی بین صبحانه و آغاز ورزش را رعایت کنید، به دلیل اینکه در این مدت خون اطراف معده تجمع می کند تا به هضم سریع تر و راحت تر غذا کمک کند اما برای ورزش کردن شما به حضور خون در عضلات نیاز دارید و این دوگانگی به نفع شما نیست.
این نکته لازم است حتی برای سایر وعده های غذایی نیز رعایت شود و بسته به نوع ماده غذایی مصرف شده باید فاصله زمانی را رعایت کنید به طور متوسط کربوهیدرات ها ۲ ساعت؛ پروتئین ۳ ساعت و چربی ها بین ۴ تا ۵ ساعت زمان برای هضم و جذب نیاز دارند‍ اصله بین وعده غذایی با ورزش چقدر باشد بهتر است؟
اگر می خواهید بعد از صبحانه ورزش کنید، حداقل یک ساعت فاصله زمانی بین صبحانه و آغاز ورزش را رعایت کنید، به دلیل اینکه در این مدت خون اطراف معده تجمع می کند تا به هضم سریع تر و راحت تر غذا کمک کند اما برای ورزش کردن شما به حضور خون در عضلات نیاز دارید و این دوگانگی به نفع شما نیست.
این نکته لازم است حتی برای سایر وعده های غذایی نیز رعایت شود و بسته به نوع ماده غذایی مصرف شده باید فاصله زمانی را رعایت کنید به طور متوسط کربوهیدرات ها ۲ ساعت؛ پروتئین ۳ ساعت و چربی ها بین ۴ تا ۵ ساعت زمان برای هضم و جذب نیاز دارند

About The Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات